De visie van de architect: Mauro Poponcino over Zuiderpromenade, Kaai Nieuw Zuid en Parkzicht

Met drie uitzonderlijke ontwerpen drukken Antwerpse architecten Mauro Poponcini en Patrick Lootens hun creatieve stempel op Nieuw Zuid. Zuiderpromenade, Kaai Nieuw Zuid en Parkzicht passen perfect binnen het duurzame verhaal van de stadsontwikkeling. Elk gebouw met zijn eigen unieke karakteristieken.

Publieke ruimte als onderdeel van wonen

“Wat Nieuw Zuid zo’n bijzondere identiteit geeft, is onder meer dat de grens tussen publieke en private ruimte expliciet vaag is gehouden om een grote aanwezigheid van groen mogelijk te maken. De nabijheid van een uitgestrekt park zorgt voor een aangename leefomgeving. De ruime terrassen, die in vele gevallen afgesloten kunnen worden, zorgen voor een prachtige eenheid tussen de verschillende gebouwen en maakt het wonen in de stad enorm aangenaam. Ze vormen letterlijk een buffer tussen privé en publiek. Dat is ook noodzakelijk om stadswonen leefbaar te houden,” vertelt Mauro Poponcini.

“De bedoeling van een gebouw is dat het jaren in de omgeving blijft staan zonder haar sociale en culturele betekenis te verliezen.”

Duurzaamheid

POLO Architects waakt ook over de duurzaamheid van hun projecten. Dat gaat veel verder dan isolatienormen. De bedoeling van een gebouw is dat het jaren in de omgeving blijft staan zonder haar sociale en culturele betekenis te verliezen. “Bij een nieuw ontwerp vertrekken wij altijd vanuit een programma en een plek. Wij zoeken ook altijd naar de bijzonderheden van de omgeving en spelen er op in. De drie gebouwen die wij ontworpen hebben voor Nieuw Zuid, staan allemaal op een andere plaats en zijn gebouwd met andere materialen. Daardoor krijgen ze automatisch een eigen identiteit.”

“Ik denk dat Nieuw Zuid een fantastische plek moet zijn om in te wonen.”

Over Nieuw Zuid

“Ik denk dat Nieuw Zuid een fantastische plek moet zijn om in te wonen. Omdat er is nagedacht over die buffer tussen publiek en privé. Omdat het zeer groen is en kort bij de Schelde. En zeer goed gelegen, zowel wat ontsluiting als publiek transport betreft. Het is ook een echt stuk stad, en dan niet louter residentieel zoals Linkeroever ontstond. Er komen ook scholen, kantoren en winkels.”