The Why Factory doet onderzoek naar groenere steden

Uit een rapport van de VN blijkt dat er tegen het einde van de eeuw zo’n 11 miljard mensen zullen zijn op aarde. Verwacht wordt dat zo’n driekwart van die mensen in steden zal wonen. Het loont dus om goed na te denken over hoe steden er in de toekomst moeten uitzien. Voor Winy Maas, hoofd van architectenbureau MVRDV en oprichter van onderzoekslab The Why Factory, is het antwoord duidelijk: groen.

Volgens de Nederlandse architect en urbanist moet de stad de natuur omarmen. Overal ter wereld moet saai beton plaats ruimen voor planten. Gevels, daken, straten, pleinen: allemaal moeten ze bedekt worden met een groene laag.

Zijn denktank aan de Technische Universiteit van Delft doet uitvoerig onderzoek naar het effect van vergroening in de steden. Wat betekent het als alle steden over heel de wereld een groene laag krijgen? Hoeveel dragen we dan bij om van de wereld een gezonder en meer leefbare plek te maken? Hoe krijgen we het voor mekaar om alle steden in de wereld een plantaardige laag te geven?

Met zijn denktank wil Winy Maas zich distantiëren van de emotionele en vage sfeer die vaak rond het vergroeningsdebat hangt. Op basis van rationeel onderzoek wil hij stadsvergroening – zijn green dream – vanuit verschillende hoeken meten, berekenen en evalueren.

Zo heeft The Why Factory inmiddels een 22-tal doorslaggevende observaties opgelijst over de huidige stand van zaken. Blijkt onder andere dat we er met kleine individuele ingrepen alleen niet komen. Er moet op grote schaal nagedacht worden over vergroening van onze steden. En snel, want dat is een andere van zijn kritische bemerkingen: het tempo waarmee we vandaag vooruitgaan, is te traag. Om de ecologische crisis van vandaag en morgen het hoofd te bieden, moeten innovaties veel sneller geïmplementeerd worden.

Volgens Maas moeten we veel breder beginnen denken. Wat is the bigger picture? Groene steden zijn meer dan een verzameling duurzame architecturale ontwerpen. We moeten ook naar het politieke en economische aspect kijken en nadenken over wat het betekent voor de leefbaarheid. Hoe gaan we in die groene steden wonen en werken? Wat met energie en afvalverwerking? Wat met stedelijke en zelfs bovenstedelijke infrastructuur? En wat betekent dat allemaal voor de architecten en urbanisten van morgen?

Veel vragen. En hopelijk weldra ook heel wat antwoorden.

We leven in boeiende tijden.