De visie van de architect: Bas Smets over het landschap van Nieuw Zuid

Bas Smets, grondlegger van Bureau Bas Smets, gebruikte zijn internationale ervaring om op Nieuw Zuid het perfecte landschap te verwezenlijken. Met zijn rijke artistieke en wetenschappelijke achtergrond, wist hij een braakliggend terrein tot leven te wekken. Zijn gevarieerde landschapsontwerp groeit elke dag mee met het verhaal van de dynamische site.

Eerst het landschap

“Nieuw Zuid is een zeer ambitieus en boeiend project met een visionaire aanpak. In lijn met het masterplan van Secchi-Viganò besloten stad en bouwheer om eerst het landschap te laten ontwerpen en pas daarna de gebouwen. Dat zorgt ervoor dat de buurt een imago en eenheid krijgt”, vertelt Bas Smets over de stadsuitbreiding. “Door op deze manier te werken krijgt de omgeving de onafhankelijkheid die het verdient.” De bomen in het park zijn ingeplant in golvende rijen, een verwijzing naar de voormalige treinsporen op dit terrein. De boomgolven stromen als het ware door naar de Schelde, die ook een belangrijke inspiratiebron was voor het project.

“We wilden geen park maken langs de stadsontwikkeling, maar een stadsontwikkeling in het park.”

Wonen in het park

“Wij hebben zeer lang nagedacht over de identiteit van het landschap van dit nieuwe stuk stad. Elk gebied heeft zijn geschiedenis. Door de voormalige bosstructuur op het terrein van Nieuw Zuid hebben wij ervoor gekozen om in te zetten op ‘wonen in het park’. Onze aanpak van de publieke ruimte begint met een visie op de onbebouwde ruimte als onderdeel van de grotere parkstructuur. We wilden geen park maken langs de stadsontwikkeling, maar een stadsontwikkeling in het park.” verduidelijkt Bas Smets.

“Om de waterhuishouding van de site ter plaatse te regelen zijn er wadi’s, of verzonken groene zones voorzien.”

Wadi’s

“Om de waterhuishouding van de site ter plaatse te regelen zijn er wadi’s, of verzonken groene zones voorzien. Via lineaire wadi’s, of open greppels tussen de gebouwen, loopt het water naar de grote wadi’s in het park. Op mooie dagen vormen ze met hun licht hellende bodem ideale ligweides. Bij felle regen mogen ze probleemloos vollopen, zo verhinderen ze dat andere delen van de site onder water komen te staan.”